Pravidla


Toto jsou pravidla hackatonu schválená organizačním výborem pro rok 2012. Veškeré soutěžní situace budou posuzovány a rozhodovány v duchu těchto pravidel:
 1. Hackatonu se mohou zúčastnit 3-4 členné týmy složené ze studentů FEL/FIT. Maximální počet účastníků je stanoven na 21 (tzn. max 7 tříčlenných týmů nebo max 5 týmů čtyřčlenných).
 2. Cílem týmu je během 24 hodin implementovat a nasadit webovou aplikaci podle zadání, které si vylosují na začátku soutěže. Zadání stanoví organizační výbor a zadání nejsou do začátku soutěže známá.
 3. Každá aplikace, musí splnit následující podmínky:
  1. Aplikace je nasazena na veřejně dostupném web serveru, který nevlastní/neprovozuje nikdo z členů týmu nebo jejich známí apod.
  2. Aplikace používá databázi pro ukládání dat.
  3. Součástí aplikace je i dokumentace v minimálním rozsahu: use case/user stories,  model balíčků/modulů, přehled použitých frameworků a knihoven třetích stran
  4. Zdrojový kód aplikace i veškerá dokumentace je uložena ve veřejně dostupném repositáři typu SVN, Git nebo Mercurial.
 4. Čas na implementaci je 24 hodin, každý tým má povinnost každé 4 hodiny prezentovat průběh práce a její aktuální výsledky. Délka každé prezentace je 10 minut a čas prezentace je započítáván do celkového času vývoje.  
 5. Programovací jazyk, databáze a použité frameworky nejsou určené a jejich volba je ponechána na uvážení týmu.
 6. Každý tým má k dispozici čtyři konzultace se zadavatelem úlohy o délce 20 minut, zadavatel má vypsané konzultační hodiny.
 7. Každý tým má k dispozici tři konzultace s technickým poradcem o délce 15 minut.
Průběh soutěže

Na začátku soutěže si každý tým vylosuje zadání svého projektu. Projekt má přidělen zadavatele. Každý tým má k dispozici 80 minut konzultace se zadavatelem (každý zadavatel má vypsané konzultační  hodiny). Minimální délka konzultace je 10 minut  maximální 20, pak si zadavatel musí odpočinout.
Vždy po 4 hodinách probíhá prezentace výsledků každého týmu. Prezentace by měla být věcná a zabývat se především pokrokem od prezentace předchozí. Výsledky nemusí prezentovat celý tým. Konec soutěže je 31.3. v 17.00. Po skončení soutěže proběhne prezentace finální aplikace přítomné porotě. Poté co se porota poradí budou vyhlášeni vítězové soutěže.Hodnocení aplikací

Pro hodnocení soutěžících aplikací budou použita následující kritéria:

 1. Rozsah a kvalita aplikace:
  1. nepadá
  2. splnění zadání + uživatelské scénáře navíc
  3. připravené testy
 2. Struktura aplikace a kvalita kódu
 3. Kvalita výstupů a průběžných prezentací
 4. Hlasování publika

Žádné komentáře:

Okomentovat